Citrus Solutions vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši četru starptautiski atzītu standartu – ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 un ISO/IEC 27001:2013 prasībām.

Citrus Solutions GmbH sertifikācijas jomas: telekomunikāciju un ēku inženiersistēmu būvniecība.

  • ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība) apliecina efektīvu uzņēmuma pamatdarbības funkciju pārvaldību un procesu vadību.
  • ISO 14001:2015 (vides aizsardzības vadība) apliecina, ka Citrus Solutions vides vadības sistēma ir vērsta uz to, lai uzņēmuma darbība būtu apkārtējai videi draudzīga, efektīvi izmantojot neatjaunojamos dabas resursus un samazinot gaisa, ūdens un zemes piesārņojumu.
  • ISO 45001:2018 (darba aizsardzības vadība) arodveselības un darba drošības vadības sistēmas sertifikāts ir starptautiski atzīts un nodrošina vadlīnijas ar veselību un drošību saistītu riska faktoru novēršanai darbavietā. Atbilstība šiem standartiem ir skaidrs signāls darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem, ka darbinieku veselība un drošība ir uzņēmuma prioritāte.
  • ISO/IEC 27001:2013 (informācijas drošības vadība) apliecina, ka uzņēmumā darbojas stabila informācijas drošības pārvaldības sistēma, identificēti informācijas drošības riski un nodrošināti nepieciešamie pasākumi to novēršanai un ietekmes mazināšanai nākotnē.

 

ISO 9001: 2015 (Citrus Solutions GmbH)

ISO 14001: 2015 (Citrus Solutions GmbH)

ISO 45001: 2018 (SIA Citrus Solutions – Citrus Solutions GmbH mātesuzņēmums)

ISO/IEC 27001:2013 (Citrus Solutions GmbH)

GW 381 sertifikāts. Specializētais būvuzņēmums pazemes komunikāciju izbūvē
(Citrus Solutions GmbH)