Projektēšana ir jebkuras idejas realizācijas esence. Precīzi izstrādāts būvprojekts ļauj pasūtītājam ietaupīt ne tikai finanšu, bet arī laika un darba resursus. Tāpēc pieredzējušie Citrus Solutions inženieri radīs ilgtspējīgu risinājumu kā ēku, ceļu un tiltu, tā arī dažādu inženiertīklu (sakaru komunikāciju un vājstrāvu sistēmu) projektēšanā. Pateicoties ilggadējajai pieredzei, mums ir nepieciešamā kompetence ne tikai būvprojektu izstrādē un vadībā, bet arī būvobjektu ekspertīzes un autoruzraudzības veikšanā.

Projektēšanas nodaļā izstrādāto projektu spektrs ir ļoti plašs – tiek izstrādāti maģistrālo un starpvalstu sakaru savienojumu projekti, izstrādājam arī datu centru izbūves projektus, ražošanas, biroju un individuālo māju sakaru komunikāciju, apsardzes, automatizācijas, video novērošanas sistēmu, būvkonstrukciju, apkures, ventilācijas, kondicionēšanas, ūdensapgādes un citus projektus.