Kārlis Kostjukovs 
Citrus Solutions GmbH
izpilddirektors

Jānis Saušs
Direktors

Valdis Kauliņš
Tehniskais 
direktors

Imants Leitis 
Projektu
direktors  

Zane Dravante
Finanšu kontroles
nodaļas vadītāja 

Vita Eglīte
Personāla vadības un projektu
atbalsta nodaļas vadītāja